หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกพระ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ ได้ก่อตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2539 มีพื้นที่ทั้งหมด 23.08 ตารางกิโลเมตรหรือ 16,300 ไร่  
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 4 หมู่ที่ 15 บ้านคอกม้า ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 และห่างจากศูนย์ราชการอำเภอกันทรวิชัย 4 กิโลเมตรตำบลโคกพระ มีพื้นที่ 23.08 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,300ไร่  
 
 
  ตำบลโคกพระ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง ดังนี้  
 
ทิศเหนือ อาณาเขตติดต่อ ต.หนองอีเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
  ทิศใต้ อาณาเขตติดต่อ ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  
ทิศตะวันออก อาณาเขตติดต่อ ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
  ทิศตะวันตก อาณาเขตติดต่อ ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  
 

 
จำนวนประชากรทั้งหมด       6,233 คน     แยกเป็น

ชาย จำนวน  3,118    คน คิดเป็นร้อยละ 50.02

หญิง จำนวน  3,115    คน คิดเป็นร้อยละ 49.98
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  1,246      ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย       270.06    คน/ตารางกิโลเมตร
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้าน การเกษตรซึ่งอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติมีบางหมู่บ้านที่มี ระบบชลประทาน นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพค้าขาย รับราชการและรับจ้าง ดังนี้

อาชีพเกษตรกรรม (ทำนา) คิดเป็น 79 %

ค้าขาย คิดเป็น 5 %

รับราชการ คิดเป็น 16 %
 
 
  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ มีทั้งหมด 11 หมู่ ดังนี้
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  5   บ้านลุมพุก 272 252 524 127  
6   บ้านโนนค้อ 194 193 387 93
  7   บ้านหนองไร่ 179 184 363 80  
8   บ้านคอกม้า 153 160 313 86
  9   บ้านเหล่า 300 315 615 142  
10   บ้านเหล่า 371 381 752 157
  11   บ้านสมศรี 265 304 569 130  
12   บ้านหนองโก 156 148 304 61
  13   บ้านเหล่า 236 228 464 110  
14   บ้านโนนค้อพัฒนา 253 252 505 120
  15   บ้านคอกม้า 305 221 526 182  
หมู่ที่ 77(ทะเบียนกลาง) 448 360 808 -
    รวม 3,118 3,115 6,233 1,246
 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วน ตำบลโคกพระ เป็นพื้นที่ตั้งอยู่บนเนินสูงที่มีความลาดชันทาง ทิศใต้และทางทิศตะวันตก ส่วนทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็น ที่ราบมีหนองน้ำและมีคลองน้ำธรรมชาติไหลผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ มีลักษณะอากาศ แบบมรสุมเมืองร้อน (Topical Mosoon Climate ) ใน ช่วงฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนอบอ้าว ในช่วง มรสุมฤดูร้อน จะได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากมหาสมุทร อินเดีย ซึ่งทำให้เกิดฝนตกสำหรับปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระได้รับนั้นส่วนมากจะเกิด จากผลกระทบของพายุหมุนเขตร้อนที่ เคลื่อนที่ผ่านประเทศเวียดนามและเข้าสู่ประเทศไทย