หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 
 


นางพวงพยอม เยี่ยมยอด
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน บ้านลุมพุก หมู่ที่ 5
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายสมหมาย บัวคำ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านลุมพุก หมู่ที่ 5


นางสมปอง ไต่ตาม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านลุมพุก หมู่ที่ 5


นายธนะภัทร อันทะปัญญา
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6


นายสมบัติ พรมภักดี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6


นายประยุทธ ภูบัวบาง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6


นายปรีดา จันทะเจียง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7


นายเยี่ยม เหล่าขัติยะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7


นายประกอบ ภูกิ่งหิน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7


นายสุพัฒน์ แพงด้วง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านคอกม้า หมู่ที่ 8


นายนิรันดร์ เอี่ยมศรี
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคอกม้า หมู่ที่ 8


นายเสถียร สหไชย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านคอกม้า หมู่ที่ 8


นายบุญโฮม ภูจำปา
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 9


นางไพจิตร คำภิรมย์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 9


นายประยูร เพิ่มมิตร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 9


นายนพพร ภูผานี
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 10
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 043-789-323