หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
 
อบจ./เทศบาล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
 
อำเภอเมืองมหาสารคาม
 
 
อำเภอกันทรวิชัย
 
 
อำเภอกุดรัง
 
 
อำเภอชื่นชม
 
 
อำเภอนาดูน
 
 
อำเภอนาเชือก
 
 
อำเภอบรบือ
 
 
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
 
 
อำเภอยางสีสุราช
 
 
อำเภอวาปีปทุม
 
 
อำเภอเชียงยืน
 
 
อำเภอแกดำ
 
 
อำเภอโกสุมพิสัย