หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
 
 


นายสุวรรณ สุราช
ประธานสภา อบต.โคกพระ
 


นายประสิทธิ์ จันทรุสอน
รองประธานสภา อบต.โคกพระ


นายคำภู ไชยสงค์
เลขานุการสภา อบต.โคกพระ
 
 


นายสำเนียง จันทระเจียง
สมาชิกสภา อบต.โคกพระ
หมู่ที่ 5


นายประจวบ สาระสี
สมาชิกสภา อบต.โคกพระ
หมู่ที่ 6


นายสุรศักดิ์ อินทะมนต์
สมาชิกสภา อบต.โคกพระ
หมู่ที่ 7


นายณรงค์ เทียมมาลา
สมาชิกสภา อบต.โคกพระ
หมู่ที่ 7


นายบุญสงค์ แสนพันธุ์
สมาชิกสภา อบต.โคกพระ
หมู่ที่ 8


นายอนุชิต ภูครองทอง
สมาชิกสภา อบต.โคกพระ
หมู่ที่ 8


นายสำเนียง หนูคำ
สมาชิกสภา อบต.โคกพระ
หมู่ที่ 9


นายทองใส สอนโอก
สมาชิกสภา อบต.โคกพระ
หมู่ที่ 9


นายชูชาติ ลังกา
สมาชิกสภา อบต.โคกพระ
หมู่ที่ 10


นายสมาน ภูสำรอง
สมาชิกสภา อบต.โคกพระ
หมู่ที่ 11


นายชัชวาลย์ ไชยชนะ
สมาชิกสภา อบต.โคกพระ
หมู่ที่ 11


นายถาพร ภูดินดาน
สมาชิกสภา อบต.โคกพระ
หมู่ที่ 12