หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
 

ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีประจำปี 2563
 
ขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ประจำปี 2563  
 

ขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีประจำปี 2563
1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   -ประกาศบัญชีรายชื่อและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน  มีนาคม 2563
   -แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน มิถุนายน  2563
   -ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2563
   -ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน สิงหาคม 2563
2. ภาษีป้าย
   -กำหนดยื่นแบบ ภ.ป.1 และชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2563
สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ        
โทร 0-4378-9323 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.พ. 2563 เวลา 10.53 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

ผู้เข้าชม 39 ท่าน