หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
 

 
โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพจิตและสันทนาการของผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ นางอภิรดี  จันโทริ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ \"อบรมสร้างเสริมสุขภาพจิตและสันทนาการของผู้สูงอายุในชุมชน\" ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ ได้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ การดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนับเป็นภารกิจที่สำคัญสำหรับครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยรวม เพื่อให้เกิดการดูแลเอื้ออาทรแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งนับว่าเป็นผู้ทำคุณประโยชน์มาก่อนจนถึงวัยที่ท่านสมควรได้รับการตอบแทน โดยการดูแลและห่วงใยท่านเช่นเดียวกับสิ่งที่ท่านได้ทำมา การจัดโครงการ \"อบรมสร้างเสริมสุขภาพจิตและสันทนาการของผู้สูงอายุในชุมชน\" ประจำปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้สูงอายุ ในการดูแลตนเอง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2563 เวลา 17.12 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

ผู้เข้าชม 43 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/17

ลำดับภาพที่ 2/17

ลำดับภาพที่ 3/17

ลำดับภาพที่ 4/17

ลำดับภาพที่ 5/17

ลำดับภาพที่ 6/17

ลำดับภาพที่ 7/17

ลำดับภาพที่ 8/17

ลำดับภาพที่ 9/17

ลำดับภาพที่ 10/17

ลำดับภาพที่ 11/17

ลำดับภาพที่ 12/17

ลำดับภาพที่ 13/17

ลำดับภาพที่ 14/17

ลำดับภาพที่ 15/17

ลำดับภาพที่ 16/17

ลำดับภาพที่ 17/17
<<
>>
X