หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
 

 
แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครฯ เพื่อสังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน  
 

📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢
ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระและผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ ท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครฯ เพื่อสังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 15.11 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

ผู้เข้าชม 150 ท่าน