หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
  
ออกหน่วยเคลื่อนที่ในการรับแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ  
 

วันที่ 15 -18 กันยายน 2563 นางอภิรดี   จันโทริ รองปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการรับแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิในกรรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่ทั้ง 11 หมู่บ้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ย. 2563 เวลา 11.47 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

ผู้เข้าชม 20 ท่าน