หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
  
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุ  
 

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ที่มีฐานะยากจน รายละ 3,000 บาท โดยผู้ยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ ได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ญาติพี่น้องของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต และต้องยื่นคำขอภายในกำหนด 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ต.ค. 2563 เวลา 14.01 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

ผู้เข้าชม 14 ท่าน