หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.โคกพระ   จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะบริเวณที่สาธารณะ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2564
อบต.โคกพระ   จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 (สายระหว่างหมู่บ้านไปคลองชลประทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ค. 2564
อบต.เลิงใต้   ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดยา เบอร์ ๒๑ กระบอกฉีดยา พร้อมป้ายห้อยคอและบัตรบันทึก วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการและกระติกน้ำทรงเหลี่ยมสำหรับใส่วัคซีน ขนาด ๕.๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ค. 2564
อบต.โคกพระ   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน ระดับชำนาญการ) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานที่สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2564
อบต.โคกพระ   จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2564
อบต.เลิงใต้   จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 2564
อบต.เลิงใต้   ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายนางนาง พันนาเคน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2564
อบต.เลิงใต้   ซื้ออาหารเสริม (นม) ถุง สำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่จำนวน ๓ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เลิงใต้ จำนวน ๒๙๐ คน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2564
อบต.โคกพระ   จ้างซ่อมแซมถนน คสล. ที่ชำรุด บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน บ้านลุมพุก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2564
อบต.เลิงใต้   ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง สำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่จำนวน ๓ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.โคกพระ   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 (เส้นหนองยางไปสวนยายแต๋ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.โคกพระ   จ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณพื้นที่สาธารณะโคกดอนโด่ บ้านเหล่า หมู่ที่ 9 ตำบลโคกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.โคกพระ   ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.โคกพระ   ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.เลิงใต้   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเลิงใต้ จำนวน ๗ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
อบต.เลิงใต้   จ้าง่ซ่อมแซมถนนหินคลุกในพื้นที่ตำบลเลิงใต้ จำนวน ๕ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
อบต.โคกพระ   จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2564
อบต.โคกพระ   จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2564
อบต.โคกพระ   จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2564
อบต.โคกพระ   จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศกองช่าง(ห้องนายกฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2564
อบต.โคกพระ   จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กองสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 51 0005 ยี่ห้อ DAIKIN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2564
อบต.โคกพระ   จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 3439 มหาสารคาม หมายเลขครุภัณฑ์ 001 60 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2564
อบต.เลิงใต้   จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2564
อบต.โคกพระ   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2564
อบต.โคกพระ   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17