หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.โคกพระ   โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต(ASPHALT CONCRETE) ถนนสายแยกบ้านโนนค้อไปบ้านพ่อจวบ หมู่ที่ 6 11 ต.ค. 2564
อบต.โคกพระ   โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและถนน คสล. บ้านลุมพุก หมู่ที่ 5 11 ต.ค. 2564
อบต.โคกพระ   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในวันเลือกตั้ง เพื่อใช้ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 11 หน่วย ในวันเลือกตั้งที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 2564
อบต.โคกพระ   จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและป้ายไวนิลรับสมัครเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2564
อบต.โคกพระ   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในวันรับสมัครเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2564
อบต.โคกพระ   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2564
อบต.โคกพระ   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2564
อบต.โคกพระ   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมิ่งเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2564
อบต.โคกพระ   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน (นมกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2564
อบต.โคกพระ   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมิ่งเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ ช่วงปิดภาคเรียน (นมกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2564
อบต.โคกพระ   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2564
อบต.โคกพระ   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2564
อบต.เลิงใต้   ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง สำหรับเด็กนักเรียนทั้ง ๓ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ ประจำเดือนตุลาคม ๒๖๗๔ และปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2564
อบต.โคกพระ   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานระดับชำนาญการ) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
อบต.โคกพระ   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 ไปคลองชลประทาน ตำบลโคกพระ โดยวิธีคัดเลือก 29 ก.ย. 2564
อบต.โคกพระ   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับรองปลัดฯและระดับหัวหน้าสำนักปลัด) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2564
อบต.โคกพระ   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานระดับชำนาญการ) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2564
อบต.โคกพระ   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานระดับชำนาญการ) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2564
อบต.เลิงใต้   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ท่าตม นานายโยธิน จันทร์สว่าง - สวนนางทองอินทร์ เหล่าทองสาร ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 495 เมตร หนา 0.15 เมตร รวม ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 260 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีคัดเลือก 27 ก.ย. 2564
อบต.เลิงใต้   ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔ และหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ รายการ สำหรับกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.เลิงใต้   ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔ และหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ รายการ สำหรับกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.เลิงใต้   ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔ สำหรับกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.เลิงใต้   ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔ หมึกปริ้นเตอร์และตรายางชื่อจำนวน ๘ รายการ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.เลิงใต้   ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเ เอ๔ และหมึกปริ้นเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.เลิงใต้   ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22