หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.โคกพระ   จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านลุมพุก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2564
อบต.โคกพระ   จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมศรี หมู่ที่ 11 (สายประปาหมู่บ้านไปศาลาประชาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2564
อบต.โคกพระ   จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2564
อบต.โคกพระ   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ม.ค. 2564
อบต.โคกพระ   ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ม.ค. 2564
อบต.เลิงใต้   จ้างตรวจเช็คระยะและตรวจเช็คระบบเกียร์และคลัทซ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9699 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ม.ค. 2564
อบต.เลิงใต้   จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่และตรวจเช็คระบบไฟรถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน บท 856 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ม.ค. 2564
อบต.โคกพระ   ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2564
อบต.เลิงใต้   ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียน 3 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เลิงใต้ ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธ.ค. 2563
อบต.โคกพระ   ซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธ.ค. 2563
อบต.โคกพระ   จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธ.ค. 2563
อบต.เลิงใต้   ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 2563
อบต.โคกพระ   ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 2563
อบต.เลิงใต้   จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่เพื่อจำหน่ายสินค้า OTOP ผลผลิติทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบล ในงาน วันพระสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 2563
อบต.เลิงใต้   จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 2563
อบต.โคกพระ   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 14 และซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าบริเวณรั้วหน้า อบต.โคกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2563
อบต.โคกพระ   จ้างจัดจ้างเหมาทำตรายาง (ตรวจแล้วอนุญาตให้ออกใบรับรอง-ใบอนุญาตได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2563
อบต.โคกพระ   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2563
อบต.โคกพระ   ซื้อพัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 2563
อบต.โคกพระ   ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง สำหรับใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 2563
อบต.โคกพระ   จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 2563
อบต.โคกพระ   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธ.ค. 2563
อบต.โคกพระ   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธ.ค. 2563
อบต.โคกพระ   จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการกิจกรรม ๕ส ภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธ.ค. 2563
อบต.โคกพระ   จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธ.ค. 2563
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16