หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกพระ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 
 
นางพวงพยอม เยี่ยมยอด
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน บ้านลุมพุก หมู่ที่ 5
081-7685471
นายสมหมาย บัวคำ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านลุมพุก หมู่ที่ 5
นางสาวพรพรรณ บุญโชติ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านลุมพุก หมู่ที่ 5
นายธนะภัทร อันทะปัญญา
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6
081-7760760
นายสมบัติ พรมภักดี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6
นายประยุทธ ภูบัวบาง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6
นายปรีดา จันทะเจียง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7
098-0617608
นายเยี่ยม เหล่าขัติยะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7
นายประกอบ ภูกิ่งหิน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7
นายนิรันดร์ เอี่ยมศรี
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคอกม้า หมู่ที่ 8
088-5630145
นายสุพัฒน์ แพงด้วง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านคอกม้า หมู่ที่ 8
นายเสถียร สหไชย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านคอกม้า หมู่ที่ 8
นายบุญโฮม ภูจำปา
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 9
089-2834674
นางไพจิตร คำภิรมย์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 9
091-7104720
นายประยูร เพิ่มมิตร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 9
088-3305961
นายนพพร ภูผานี
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 10
084-9552510
นายวัลลภ ลังกา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 10
นายพิภพ เหล่าสีนาท
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 10
นายสำเนียง เหล่าพร
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสมศรี หมู่ที่ 11
063-9081300
นางพวงพยอม ยอดไสว
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านสมศรี หมู่ที่ 11
นางสาวประนม ภูดินดาน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านสมศรี หมู่ที่ 11
นายมุกข์ชัย ภูกาบิน
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ที่ 12
065-1123216
นางจันทร์ดี ภูจวง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ที่ 12
นายโสภา ภูสำรอง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ที่12
นางสิริกิจ เหล่าสมบัติ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่13
080-6083625
นางชลันดา อรรคฮาตจันทร์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่13
นายวิมล สิมลา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่13
085-6089042
นางนวลละออง ศิริโยธา
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนค้อ หมู่ที่14
085-6458427
นางสาวเพชรดวงจันทร์ ปักเหนือ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนค้อ หมู่ที่14
091-8299385
นายอดุลย์ ทับสีแก้ว
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนค้อ หมู่ที่14
082-2960883
นายประยุทร บุตรศรี
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคอกม้า หมู่ที่15
089-5746035
นางวรรณี โสดาพรม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านคอกม้า หมู่ที่15
นายจำนง จันทริมา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านคอกม้า หมู่ที่15