หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
 
 
การเสียภาษี  663 2 11 มิ.ย. 2563
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  843 3 4 ธ.ค. 2561
  (1)  


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 043-789-323