หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกพระ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
s
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
 
 
 
 
 
 
ประกาฯ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ยาม [ 25 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 0 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง ยาม [ 21 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 6 
ประกาศฯ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร [ 12 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 22 
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ยาม [ 5 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 35 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม) กรณีมีคุณสมบัติตามนั [ 31 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม) กรณีมีคุณสมบัติตามนั [ 31 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์ ลานกีฬาในเขตตำบลโคกพระ [ 6 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 46 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านเหล่า หมู่ที่ 10 เส้นหลังโรงเรียน [ 4 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 42 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไร่ไปบ้านโนนค้อ [ 4 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 41 
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุมพุก ห [ 30 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 42 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้าน [ 30 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 40 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 64 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนสายบ้ [ 13 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 61 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนสาย [ 13 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 57 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนสายบ้ [ 13 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 61 
 
 
 
 
อบต.เลิงใต้ ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.เลิงใต้ ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 30 /2566 [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.โคกพระ ประกาฯ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ยาม [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.เลิงใต้ ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 29 /2566 [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.โคกพระ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง ยาม [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.เลิงใต้ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้ [ 13 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.โคกพระ ประกาศฯ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 22 
อบต.เลิงใต้ โครงการพาเข้าวัด หิ้วปิ่นโต นุ่งผ้าไทย ไปทำบุญ [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.เลิงใต้ ประชาสัมพันธ์รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน2565 [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.โคกพระ ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ยาม [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 35 
อบต.เลิงใต้ ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566 ครั้งที่ 26/ 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.เลิงใต้ ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 25/2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.โคกพระ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม) กรณีมีคุณสมบัติตามนั [ 31 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.โคกพระ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม) กรณีมีคุณสมบัติตามนั [ 31 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.โคกพระ 11 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ นำโดย นายบุญถม พลศรี นายกองค์การบริ [ 17 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
 
 
กระติบข้าว
 
วัดสุวรรณาวาส
 
 
 
มค0023.3/ว4333 การรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินประจำจังหวัดมหาสารคาม  [ 14 มี.ค. 2565 ]  
มค 0023.1/ว 62  แบบสำรวจข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตามตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  [ 9 ก.พ. 2565 ]  
มค 0023.4/ว21605 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อมบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. 2542  [ 1 ธ.ค. 2564 ]  
 
 
 
 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
 
 
 
 
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (30 ต.ค. 2565)    อ่าน 519  ตอบ 1  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 465  ตอบ 0  
ขออนุญาติแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญโครงการประชารัฐ (28 ต.ค. 2563)    อ่าน 383  ตอบ 0  
 
 
 
 
ยุทธศาสตรเป้าหมายและตัวชี้วัด [ 27 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 78  
รายละเอียดแผน 5 ปี [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 490  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 043-789-323
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โคกพระ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล