หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
 
 
 
 
 
การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหรืออุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางแอสฟัลต์คอนกรีต [ 10 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมศรี หมู่ที่ 11 (สาย A) [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 (เส้นสวน [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอกม้า หมู่ที่ 8 (สาย B) [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่3 [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 [ 28 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านคอกม้าไปบ้านเหล่า [ 28 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(cab) [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านคอกม้าไปบ้านเหล่า [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมย. 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีค. 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กพ. 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มค. 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศมาตรการป้องกันไวรัส (Covit19) [ 16 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
 
 
 
 
อบต.โคกพระ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตรอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.โคกพระ เปิดโครงการฝึกการอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โคกพระ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหรืออุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต [ 18 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.โคกพระ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา \\\"เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์\\\" [ 17 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โคกพระ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางแอสฟัลต์คอนกรีต [ 10 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
อบต.โคกพระ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 9 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
อบต.โคกพระ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมศรี หมู่ที่ 11 (สาย A) [ 8 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.โคกพระ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 (เส้นสวน [ 8 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.โคกพระ อบต.โคกพระ ร่วมกับผู้นำชุมชนและ อสม.ออกดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.โคกพระ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอกม้า หมู่ที่ 8 (สาย B) [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.โคกพระ ร่วมกิจกรรม 3 มิถุนายน 2563 [ 3 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
อบต.โคกพระ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [ 3 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โคกพระ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่3 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โคกพระ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.โคกพระ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านคอกม้าไปบ้านเหล่า [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
 
 
กระติบข้าว
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 
วัดสุรรณาวาส
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกพระ
 
 
 
มค 0023.2/ ว 266 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ [ 10 ก.ค. 2563 ]     
มค 0023.2 / ว 265 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]     
 
 
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9799-9874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกาาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9899-9974 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
 
 
 
 
การเสียภาษี (11 มิ.ย. 2563)    อ่าน 650  ตอบ 2  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (4 ธ.ค. 2561)    อ่าน 775  ตอบ 3  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 043-789-323
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โคกพระ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล