หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกพระ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
s
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 - กันยายน 25 [ 10 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 24 
ประกาศอบต.โคกพระ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ปีงบประ [ 6 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 69 
ประกาศอบต.โคกพระ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบปร [ 6 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 57 
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 15 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 62 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHAL CONCRETE) บ้านโนนค้อ [ 12 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 54 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHAL CONCRETE) ถนนสายเส้น [ 12 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 57 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHAL CONCRETE) ถนนสายสี่แ [ 12 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 55 
ประกาศขายทอดตลาด รถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1 คัน [ 23 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 113 
ประกาศ เรื่อง รับโอนสายบริหาร (ตำแหน่งปลัด อบต.) [ 2 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 88 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 - มิถุนายน 25 [ 11 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 17 
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะก [ 28 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 269 
ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 22 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 138 
โครงการซ่อมแซมทางลาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล(กองช่าง) [ 7 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 105 
ออกปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะ ทำความสะอาดตามไหล่ทางในเขตตำบลโคกพระเพื่อเตรียมความพร้อ [ 19 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 134 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่วมกันพิจารณาผลการป [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 138 
 
 
 
 
อบต.เลิงใต้ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด. [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.เลิงใต้ ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4/2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.เลิงใต้ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนน [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.เลิงใต้ ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3/2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 39 
อบต.โคกพระ ร่วมเคารพธงชาติเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.โคกพระ ตอนรับท่านปลัด ภุชพงษ์ ภักดีสุวรรณ [ 1 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 36 
อบต.เลิงใต้ แผนดำเนินงาน2566 [ 26 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
อบต.เลิงใต้ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ [ 26 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
อบต.เลิงใต้ ประกาศ เรื่อง ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปีงบประมาณ 25 [ 25 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
อบต.เลิงใต้ ตารางสถิติการคลังปี 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 44 
อบต.โคกพระ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 - กันยายน 25 [ 10 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
อบต.โคกพระ อบต.โคกพระร่วมเคารพธงชาติเพื่อปลูกจิตสำนึก [ 10 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 47 
อบต.โคกพระ ส่งมอบสิ่งของบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง และ น้ำดื่มให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต [ 8 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 45 
อบต.โคกพระ อบต.โคกพระ ร่วมไว้อาลัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.หนองบัวลำภู [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 40 
อบต.โคกพระ ประกาศอบต.โคกพระ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ปีงบประ [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 69 
 
 
กระติบข้าว
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 
วัดสุวรรณาวาส
 
 
 
มค0023.3/ว4333 การรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินประจำจังหวัดมหาสารคาม  [ 14 มี.ค. 2565 ]  
มค 0023.1/ว 62  แบบสำรวจข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตามตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  [ 9 ก.พ. 2565 ]  
มค 0023.4/ว21605 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อมบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. 2542  [ 1 ธ.ค. 2564 ]  
 
 
 
 
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว8951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ตารางคำวินิจฉัย ฯ]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว3946 [แบบรายงาน] [แบบรายงาน (Excel)]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว8001  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
 
 
 
 
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (30 ต.ค. 2565)    อ่าน 318  ตอบ 1  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 327  ตอบ 0  
ขออนุญาติแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญโครงการประชารัฐ (28 ต.ค. 2563)    อ่าน 254  ตอบ 0  
 
 
 
 
รายละเอียดแผน 5 ปี [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 346  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 043-789-323
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โคกพระ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล