หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
 
 
 
 
 
 
ออกปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะ ทำความสะอาดตามไหล่ทางในเขตตำบลโคกพระเพื่อเตรียมความพร้อ [ 19 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 18 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่วมกันพิจารณาผลการป [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 21 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย [ 9 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 77 
การประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 101 
ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ร้าน อุดม พาณิชย์ [ 29 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 80 
ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ร้านพิกุลพูนทรัพย์ [ 29 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 73 
ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ร้านนำโชคก่อสร้าง [ 29 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 76 
ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ร้านนำโชคก่อสร้าง [ 29 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 80 
ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.การช่าง เงินทวี [ 29 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 71 
ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง [ 29 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 62 
ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ร้าน ช.การช่างกันทรวิชัย [ 29 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 66 
แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครฯ เพื่อสังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน [ 15 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 150 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ [ 22 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 174 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ [ 13 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 161 
 
 
 
 
อบต.โคกพระ กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.เลิงใต้ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.เลิงใต้ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการจัดซื้อรถพย [ 25 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.เลิงใต้ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
อบต.โคกพระ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ(วันที่2) [ 21 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.โคกพระ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ [ 20 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.เลิงใต้ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 19 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.โคกพระ ออกปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะ ทำความสะอาดตามไหล่ทางในเขตตำบลโคกพระเพื่อเตรียมความพร้อ [ 19 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
อบต.โคกพระ เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ [ 18 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.โคกพระ นายกฯออกสำรวจถนนเพื่อขอรับงบประมาณ [ 8 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
อบต.โคกพระ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่วมกันพิจารณาผลการป [ 8 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
อบต.เลิงใต้ กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 6 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.โคกพระ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 5 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 23 
อบต.โคกพระ พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ [ 5 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 20 
อบต.เลิงใต้ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
 
 
กระติบข้าว
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 
วัดสุวรรณาวาส
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกพระ
 
 
 
มค0023.3/ว4333 การรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินประจำจังหวัดมหาสารคาม  [ 14 มี.ค. 2565 ]  
มค 0023.1/ว 62  แบบสำรวจข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตามตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  [ 9 ก.พ. 2565 ]  
 
 
 
 
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
 
 
 
 
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (30 ธ.ค. 2564)    อ่าน 215  ตอบ 0  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 217  ตอบ 0  
ขออนุญาติแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญโครงการประชารัฐ (28 ต.ค. 2563)    อ่าน 175  ตอบ 0  
 
 
 
 
รายละเอียดแผน 5 ปี [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 265  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 043-789-323
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โคกพระ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล