หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 20 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 ไปคลองช [ 20 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ 12 [ 20 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
ช่องทางการติดต่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลโคกพระ [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 23 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอกม้า หมู่ที่ 15 (สายคุมโ [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอกม้า หมู่ที่ 15 (สายในหม [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน [ 18 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศแนวทางช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ [ 18 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ [ 18 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคสิ่งของ ศูนย์พักคอยตำบลโคกพระ [ 17 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 34 
ขอเชิญชวนชาวตำบลโคกพระทุกท่าน ร่วมบริจาคอาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค [ 16 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
ศูนย์พักคอย อบต.โคกพระ(วันแรกของการให้บริการ) [ 13 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
พิธีเปิดศูนย์พักคอย อบต.โคกพระ [ 11 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 60 
ประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนคัดแยกขยะฯ [ 5 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 37 
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉ [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
 
 
 
 
อบต.โคกพระ ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.โคกพระ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 ไปคลองช [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โคกพระ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ 12 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เลิงใต้ เชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.โคกพระ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวตำบลโคกพร [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.เลิงใต้ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.เลิงใต้ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เงินอุดหนุน [ 13 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.เลิงใต้ โครงการอบรมให้ความรู้แผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมเพื่อจัดทำแผนทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่ [ 10 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.เลิงใต้ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.โคกพระ ช่องทางการติดต่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลโคกพระ [ 3 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
อบต.โคกพระ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอกม้า หมู่ที่ 15 (สายคุมโ [ 3 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.โคกพระ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอกม้า หมู่ที่ 15 (สายในหม [ 3 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.เลิงใต้ ประชุมประชาคมเรื่องตลิ่งลำชีทรุด [ 1 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.เลิงใต้ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ เรื่อง ประกาศสัดส่วนการประชาคมท้องถิ่นระดับตำ [ 30 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.โคกพระ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สาธิตการสานตะกร้าพลาสติกเืพื่อประกอบอาชีพ [ 27 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
 
 
กระติบข้าว
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 
วัดสุวรรณาวาส
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกพระ
 
 
 
มค 0023.2/ว23493 การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่  [ 24 ธ.ค. 2563 ]  
มค0023.5/ว21612 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท.  [ 23 ธ.ค. 2563 ]  
 
 
 
 
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5399  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2114  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2111  [ 20 ก.ย. 2564 ]
 
 
 
 
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (25 มี.ค. 2564)    อ่าน 82  ตอบ 0  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 116  ตอบ 0  
ขออนุญาติแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญโครงการประชารัฐ (28 ต.ค. 2563)    อ่าน 92  ตอบ 0  
 
 
 
 
รายละเอียดแผน 5 ปี [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 177  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 043-789-323
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โคกพระ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล