หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกพระ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
s
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 24 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 33 
ทดสอบ ประชาสัมพันธ์ by Kratai@NaxSolution [ 12 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 34 
การรรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายบริหาร [ 3 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 55 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหมู่ที่ 9 จากสวนกำนันแป [ 20 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 80 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหนองยาง บ้านเหล่า รหัสส [ 20 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 83 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหนองยาง บ้านเหล่า รหัสส [ 12 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 72 
ประกาศขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๖ [ 9 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 125 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหนองยาง บ้านเหล่า รหัสส [ 7 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 124 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 - กันยายน 25 [ 10 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 133 
ประกาศอบต.โคกพระ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ปีงบประ [ 6 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 163 
ประกาศอบต.โคกพระ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบปร [ 6 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 155 
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 15 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 180 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHAL CONCRETE) บ้านโนนค้อ [ 12 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 159 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHAL CONCRETE) ถนนสายเส้น [ 12 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 154 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHAL CONCRETE) ถนนสายสี่แ [ 12 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 189 
 
 
 
 
อบต.เลิงใต้ ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 17/2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.เลิงใต้ ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมดินถม [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.เลิงใต้ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุ [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.เลิงใต้ โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.เลิงใต้ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
อบต.เลิงใต้ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.เลิงใต้ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.เลิงใต้ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการปรับปรุงซ่อม [ 28 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 16 
อบต.เลิงใต้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 29 
อบต.เลิงใต้ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 17 
อบต.เลิงใต้ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 16 
อบต.เลิงใต้ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
อบต.เลิงใต้ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
อบต.เลิงใต้ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
อบต.เลิงใต้ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
 
 
กระติบข้าว
 
วัดสุวรรณาวาส
 
 
 
มค0023.3/ว4333 การรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินประจำจังหวัดมหาสารคาม  [ 14 มี.ค. 2565 ]  
มค 0023.1/ว 62  แบบสำรวจข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตามตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  [ 9 ก.พ. 2565 ]  
มค 0023.4/ว21605 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อมบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. 2542  [ 1 ธ.ค. 2564 ]  
 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลความต้องการด้านโทรคมนาคม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2355 เอกสาร word  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5147  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2398 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
 
 
 
 
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (30 ต.ค. 2565)    อ่าน 416  ตอบ 1  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 418  ตอบ 0  
ขออนุญาติแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญโครงการประชารัฐ (28 ต.ค. 2563)    อ่าน 338  ตอบ 0  
 
 
 
 
ยุทธศาสตรเป้าหมายและตัวชี้วัด [ 27 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 14  
รายละเอียดแผน 5 ปี [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 428  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 043-789-323
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โคกพระ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล