หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7(สายแยกหล [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 12 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 48 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและถนน [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 44 
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 49 
ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 45 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 41 
โครงการขุดลอกหนองสิม บ้านคอกม้า หมู่ที่ 8 [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 37 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองสิมฯ [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 31 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา e-bidding [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 49 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกร [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 33 
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตโปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๔ ของกระทรวงมหาดไทย [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 44 
ประกาศประกาดราคาจ้างขุดลอกหนองสิม บ้านคอกม้า หมู่ที่ 8 [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 52 
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองสิม บ้านคอกม้าหมู่ที่ 8 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชั [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 47 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านคอกม้าไปบ้านเหล่า [ 21 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 46 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านคอกม้าไปบ้านเหล่า [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 55 
 
 
 
 
อบต.โคกพระ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7(สายแยกหล [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.เลิงใต้ ตู้ปันสุข องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.เลิงใต้ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.โคกพระ โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพจิตและสันทนาการของผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.เลิงใต้ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.โคกพระ ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 12 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
อบต.เลิงใต้ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
อบต.เลิงใต้ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 42 
อบต.เลิงใต้ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 36 
อบต.เลิงใต้ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 35 
อบต.โคกพระ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุมพุก หมูที่ 5 [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 50 
อบต.เลิงใต้ แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการและลดค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำ [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 53 
อบต.เลิงใต้ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 17 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 46 
อบต.โคกพระ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและถนน [ 16 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 44 
อบต.โคกพระ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและถนน คสล. บ้านคอกม้า หมูที่ 15 [ 16 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 43 
 
 
กระติบข้าว
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 
วัดสุวรรณาวาส
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกพระ
 
 
 
มค 0023.2/ว23493 การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่  [ 24 ธ.ค. 2563 ]  
มค0023.5/ว21612 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท.  [ 23 ธ.ค. 2563 ]  
 
 
 
 
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ สน.คท. มท 0808.3/ว2536  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2537  [ 5 พ.ค. 2564 ]
 
 
 
 
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (25 มี.ค. 2564)    อ่าน 14  ตอบ 0  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 51  ตอบ 0  
ขออนุญาติแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญโครงการประชารัฐ (28 ต.ค. 2563)    อ่าน 42  ตอบ 0  
 
 
 
 
รายละเอียดแผน 5 ปี [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 115  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 043-789-323
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โคกพระ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล