หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)