หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)