หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะบริเวณที่สาธารณะ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 (สายระหว่างหมู่บ้านไปคลองชลประทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน ระดับชำนาญการ) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานที่สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนน คสล. ที่ชำรุด บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน บ้านลุมพุก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 (เส้นหนองยางไปสวนยายแต๋ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณพื้นที่สาธารณะโคกดอนโด่ บ้านเหล่า หมู่ที่ 9 ตำบลโคกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29

 

 รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 043-789-323