หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
 
 


นายคมเดช จันโทริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางอภิรดี จันโทริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนวตำบล
 
สำนักปลัด
 


พ.จ.อ.อภิชาติ โพธิ์ศรี
หัวหน้าสำนักปลัด


นายณัฎฐ์ชรัตน์ วงษ์ผักเบี้ย
นิติกร


นางสาววันเพ็ญ รูปช้าง
บุคลากร


นางจริญญา พลศิริ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางนภัสวรรณ นาที
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวรัชนีย์ วงษ์ภักดี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(ลูกจ้างประจำ)


นายชัยมงคล ภูหัวดอน
พนักงานขับรถ
(ลูกจ้างประจำ)


นายบุญมี นามพุทธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย


นายภานุมาศ อันทะปัญญา
พนักงานขับรถ


นายพลตรี ภูจวง
คนสวน
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 043-789-323